Winkler Lajos
Winkler Lajos

2021. október 28. Csütörtök

Winkler Lajos

kémikus, gyógyszerész

Születési adatok

1863. május 21.

Arad, Arad vármegye

Halálozási adatok

1939. április 14.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1896. máj. 15.; r.: 1922. máj. 11.).

Életút

A bp.-i tudományegyetemen gyógyszerészmesteri okl. (1885), gyógyszerészdoktori okl. (1889), az analitikai és gyógyszerészi kémia tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1893), az MTA tagja (l.: 1896. máj. 15.; r.: 1922. máj. 11.). - A bp.-i tudományegyetem, ill. a Pázmány Péter Tudományegyetem I. sz. Kémiai Int. gyakornoka (1885-1889), tanársegéde (1889-1898) és magántanár (1893-1902), egy. adjunktusa (1898-1902), ny. rk. (1902-1909), ny. r. tanára és az int. ig.-ja (1909-1934).Gázanalízissel, ún. precíziós gravimetriával, víz- és gyógyszervizsgálatokkal fogl., munkássága alapvetően új eredményeket hozott az analitikai kémia 20. sz.-i mo.-i fejlődésében. Nevéhez fűződik a Winkler-féle jodometriális meghatározás felfedezése, de ezt követően is számos új eredeti analitikai elemzési módszert dolgozott ki. Megállapította a gázok oldhatósága és a belső súrlódásuk közötti, szintén róla elnevezett Winkler-összefüggést. Nagy jelentőségűek bromid- és jodid-meghatározásai. Vizsgálta a gázok ún. abszorpció-koefficiensét különböző oldószerekben, méréseihez nagy pontosságú, különleges készülékeket is szerkesztett. Az ún. javítószámok és a „kehelytölcsérben szűrés” bevezetésével új alapokra helyezte a súlyelemzést. A gőzsűrűség meghatározásánál egyszerűsítette a Dumas-féle eljárást. Tudományszervezői tevékenysége is jelentős, a korszerű mo.-i gyógyszerészképzés kidolgozója és bevezetője. Emlékét a BOTE Gyógyszertud. Kara által alapított ~-emlékérem őrzi (1965-től). Róla nevezték el a nagykanizsai ~ Vegyip. Műsz. Középiskolát, ill. a balassagyarmati és hajdúnánási ~ Gyógyszertárat.

Főbb művei

F. m.: A vízben feloldott oxigén meghatározása. Budapest,1888
Zsebkommentár a Magyar Gyógyszerkönyv chemiai részéhez. Budapest,1892
A gázok oldhatósága vízben. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ h.n.,1901
Feladatok a chemiai gyakorlatokhoz.Budapest,1902
Gyógyszerészi chemia. Budapest,
Trink- und Brauchwasser. In: Chemisch-technische Untesuchungsmethoden Berlin,1905
A gázok absorptiocoefficienseinek a hõmérséklettel való változásának törvényszerűségeirõl. Mathematikai és Természetzettudományi Értesítõ 1906
Módszer gõzsűrűség meghatározására. Magyar Chemiai Folyóirat 1907
Magyar Gyógyszerészkönyv. Budapest,1909
Feladatok könyve a gyógyszerészi chemiai gyakorlatokhoz. Budapest,1914
Beiträge zur Wasseranalyse. Zeitschrift für angewandte Chemie
Beiträge zur Gewichtsanalyse. Zeitschrift für angewandte Chemie 1917
Ausgewähle Untersuchungsverfahren für das chemische Laboratorium. Stuttgart,1931

Irodalom

Irod.: Szebellédi László:W. L. egyetemi tanár tudományos működésének 40 éves jubileuma. Gyógyszerészi Közlöny 1929
Széki Tibor:Gyászbeszéd W. L. r. tag ravatalánál. Akadémiai Értesítõ 1939
Széki Tibor:W. L. Gyógyszerészi Közlöny 1939
Szahlender Lajos:Apróságok W. L.-ról. In: A Kis Akadémia Könyvtára Budapest,1940
W. L. emléke. Gyógyszerészet 1954
Pintér Margit:W. L. élete és munkássága. Budapest,1954
Loczka Alajos:W. L. Magyar Kémikusok Lapja 1958
Schulek Elemér:Megemlékezés W. L.-ról.Magyar Tudomány 1960
Halmai János:W. L. Orvosi Hetilap 1963
Szász György:Winkler centenárium. Gyógyszerészet 1963
W. L. Emlékkönyv. Budapest,1965
Szabadváry Ferenc:W. L. Budapest,1975
Szabadváry Ferenc:W. L. és az analitikai kémia iskolálája. Évfordulóink a műszaki és természettudományokban 1989
Kempler Kurt:W. L. emlékezete. Orvosi Hetilap 1989
Péter H. Mária:Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai. Kolozsvár,2002

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013