Wolsky Sándor
Wolsky Sándor

2024. május 20. Hétfő

Wolsky Sándor

biológus

Születési adatok

1902. augusztus 12.

Budapest

Halálozási adatok

2004. szeptember 14.

Sutton Junction, Québec, Kanada


Család

Sz: Sándor, Devecis Margit. F: Issekutz Mária gyógyszerész.

Iskola

Az MTA tagja (l.: 1946. júl. 24.; r.: 1946. dec. 19.; tagsága külföldi tartózkodása miatt megszűnt: 1949. ?; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).

Életút

A Pázmány Péter Tudományegyetemen tanult (1920-1925), bölcsészdoktori okl. szerzett (1928), majd a Londoni Egyetem Rockefeller-ösztöndíjasa (1931-1932), és a Stockholmi Egyetem vendéghallgatója (1935-1936); a kísérletes állattani morfológia tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1934), az MTA tagja (1946. júl. 24.; r.: 1946. dec. 19.; tagsága külföldi tartózkodása miatt megszűnt: 1949. tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.). - A Pázmány Péter Tudományegyetem Állattani Tanszék tanársegéde (1925-1929), magántanára (1934-1945), az Ált. Állattani Tanszék ny. r. tanára (1945-1948) és a tanszék vezetője (1946-1948). A tihanyi M. Biológiai Kut. Int. Balatonkutatási Oszt. kísérletügyi adjunktusa (1929-1941), az int. mb. ügyvezető ig.-ja (1941-1943), mb. ig.-ja (1943-1945). UNESCO misszióvezetőként tud. tanácsadó Indiában és Indonéziában (1948-1954), a Dzsiddai Egyetem (Szaúd-Arábia) vendégprofesszora (1954). A New York-i Fordham Egyetemen a kísérletes embriológia professzora (1954-1963), a tarrytowni jezsuita Marymont College-ben az Ált. Állattani Tanszék tanszékvezető professzora és a Természettud. kar ún. elnöke (1963-1972), a New York-i Egyetem Orvostud. Kar Sugárbiológia Tanszék emeritusz professzora (1973-1986). Miután visszavonult a tud. élettől, Québecben telepedett le (1986-tól).Állatfiziológiai kutatásokkal, elsősorban a rovarszemek szerkezetével, optikájával és működésének törvényszerőségeivel, ill. a fejlődésfolyamatok (morfogenezis) fiziológiai és biokémiai alapjaival, az evolúció kritikai újravizsgálatával fogl. ő volt az MTA valaha élt legidősebb tagja.

Főbb művei

F. m.: A fajok keletkezése és az átöröklés In: Az élet tudománya (1943)
Biológiai Lexikon (1943)
A Hundred Years of Darwinism in Biology In: Darwin’’s Vision and Christian Perspectives (1960)

Irodalom

Irod.: W. S. Magyar Tudomány h.n.,2004

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője