Zechmeister László
Zechmeister László

2023. december 1. Péntek

Zechmeister László

matematikus

Születési adatok

1889. május 14.

Győr, Győr vármegye

Halálozási adatok

1972. február 28.

Pasadena, USA


Iskola

A bp.-i József Műegyetemen és a zürichi műsz. egyetemen tanult, Zürichben vegyészmérnöki és műsz. doktori okl. (1913), a szintetikus szerves készítmények gyártása, különös tekintettel a szintetikus gyógyszerekre tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1924. Az MTA tagja (l.: 1930. máj. 8.; r.: 1940. ápr. 26.; t.: 1948. júl. 2.; tagsága külföldre távozása miatt megszűnt: 1949. ?; r. tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).

Életút

A berlini Kaiser Wilhelm Institut für Chemie tanársegéde, adjunktusa (1912– 1914), az I. vh.-ban az orosz fronton harcolt, hadifogságban volt (1914– 1919). A bp.-i Chinoin Gyógyszergyár laboratóriumának és kutatási oszt.-ának vezetője (1919– 1921), a koppenhágai Mg.-i és Állatorvosi Főisk. vendégkutatója (1921– 1923). A pécsi Erzsébet Tudományegyetem Orvostud. Karán a kémia ny. r. tanára és a Kémiai Int. ig.-ja (1923– 1943). A József Műegyetem, ill. a József Nádor Műsz. és Gazdaságtud. Egyetem magántanára (1924– 1943). A pasadenai (USA) California Institute of Technology-n a szerves kémia professzora (1943– 1959). – Szénhidrogén-kémiával fogl., továbbfejlesztette a Nobel-díjas R. M. Willstätternek a cellulóz lebontásával kapcsolatos kísérleteit. Később érdeklődése a természetes anyagok klorofillját kísérő vegyületek, a karotinoidok felé fordult. Munkatársaival a pirospaprika festőanyagát, a kapszantint is izolálta. – A Dán Kir. Tud. Akad. t. tagja. – Az MTA Nagyjutalma (1936). – A Fortschritte der Chemie organischer Naturstoffe c. sorozat szerkesztője (1938– 1970).

Főbb művei

F. m.: A paprika carotinjáról. Cholnoky Lászlóval. (Magyar Chemiai Folyóirat, 1926)
Untersuchungen über den Paprika-Farbstoff. I–IV. (Liebig´s Annalen, 1927– 1930)
Organikus chemia. I–II. (Bp., 1930– 1932)
Adatok a polysaccharidok részleges lebontásának problémájához. Akad.-i székfoglaló is. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1932)
Carotinoide. (Berlin, 1934)
Die chromatographische Adsorptionsmethode. Cholnoky Lászlóval. (Wien, 1937
2. kiad. 1938
angolul: London, 1943
2. kiad. 1950)
A chromatographia néhány újabb alkalmazásáról. Akad.-i székfoglaló is. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1942)
Progress in Chromatography. 1938– 1947. (London, 1953)
Cistrans Isomeric Carotenoids, Vitamin A and Arylpolyens. (Wien, 1962).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője