Zelovich Kornél
Zelovich Kornél

2020. október 24. Szombat

Zelovich Kornél

mérnök

Születési adatok

1869. március 11.

Dömös, Esztergom vármegye

Halálozási adatok

1935. április 10.

Budapest


Iskola

A József Műegyetemen mérnöki okl. (1891), magántanári képesítést szerzett (1908). Az MTA tagja (l.: 1921. máj. 8.; r.: 1928. máj. 18.).

Életút

A József Műegyetem Mérnöki Oszt. Víz-, Híd-, Út- és Vasútépítéstan Tanszék tanársegéde (1892– 1894), MÁV-mérnök (1894– 1898), a Vasúti és Hajózási Főfelügyelőség mérnöke (1898– 1904), főfelügyelője (1904– 1908), a MÁV Bp.-balparti üzemvezetőség főnöke (1908– 1910), a MÁV Igazg. Pályafenntartási és Építési Főoszt. igh.-e (1910– 1914). A József Műegyetem, ill. a József Nádor Műsz. és Gazdaságtud. Egyetem magántanára (1908– 1914), ny. r. tanára (1914– 1935); közben a Közgazdasági Oszt. dékánja (1914– 1917, 1930– 1933), az egyetem rektora (1921– 1923). A Felsőház tagja (1932– 1935). – Vasútépítéstannal, a vasúti üzem gazdasági kérdéseivel fogl. – A M. Mérnök- és Építész Egylet főtitkára (1905– 1908), majd alelnöke.

Főbb művei

F. m.: A vasúti felépítmény. (Bp., 1902
2. kiad. 1918)
Vágánykapcsolások és vasúti állomások. (Bp., 1919)
A m. kir. József Műegyetem és a hazai technikai oktatás története. (Bp., 1922)
A vasutak üzemi költségeiről. Akad.-i székfoglaló is. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1923)
Széchenyi és a magyar közlekedésügy. (Bp., 1925)
A magyar vasutak története. (Bp., 1925)
Budapest közlekedése. 1928– 1932. Akad.-i székfoglaló is. (Statisztikai Közlemények, 1937).

Irodalom

Irod.: Tisza István: Z. K. műveinek bibliográfiája. (Közlekedési Múzeum Évkönyve, 1979/80)
Szabó Dezső: Z. K. (Városi Közlekedés, 1985).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013