Zimmermann Ágoston
Zimmermann Ágoston

2020. november 30. Hétfő

Zimmermann Ágoston

állatorvos

Születési adatok

1875. december 3.

Mór, Fejér vármegye

Halálozási adatok

1963. október 6.

Budapest


Iskola

Az Állatorvosi Akad.-n állatorvosi okl. (1895), az Állatorvosi Főisk.-n állatorvos-doktori okl. (1905); közben a bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1903), majd a bécsi és a giesseni egyetemen is tanult (1908– 1909), az összehasonlító anatómia (1904), majd az emlős háziállatok összehasonlító anatómiája és az emlősök fejlődéstana tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1911). Az MTA tagja (l.: 1922. máj. 11.; r. 1935. máj. 15.; t.: 1942. máj. 15.; ismét r.: 1949. okt. 31.).

Életút

Az Állatorvosi Akad., ill. 1899-től az Állatorvosi Főisk. Belorvostani Int. tanársegéde, ill. segédtanára (1896– 1901), a Belgyógyászati Ambulatórium és Poliklinika vezetője (1901– 1907) és magántanára (1904– 1909), az anatómia előadó tanára (1909– 1910), a leíró- és tájanatómia ny. r. tanára (1910– 1934); közben a főisk. rektora (1933– 1934). A bp.-i tudományegy. közgazdaság-tud. karon a háziállatok anatómiájának és élettanának előadó tanára (1920– 1934), a József Nádor Műsz. és Gazdaságtud. Egyetem Mg.-i és Állatorvosi Karán az anatómia és fejlődéstan ny. r. tanára (1934– 1946); közben a kar dékánja (1934– 1935), az egyetem rektora (1939– 1940). A bp.-i tudományegyetem, ill. a Pázmány Péter Tudományegyetem magántanára (1911– 1932), az ált. állattan és összehasonlító bonctan h. tanára (1932– 1933), a II. vh. után uo., ill. az ELTE Élet- és Földtud. Karán az összehasonlító fejlődéstan mb. előadó tanára (1946– 1956). A Felsőház tagja (1937– 1944). – A 20. sz. egyik legjelentősebb m. állatorvos-professzoraként elsősorban az állatok leíró, összehasonlító és funkcionális anatómiája terén ért el eredményeket. – A M. Természettud. Társulat alelnöke (1935– 1936), elnöke (1937– 1940), t. tagja (1940-től). A M. Orsz. Állatorvos Egyesület főtitkára. Az Orsz. Természettud. Tanács elnöke. – Kossuth-díj (1957). – Az Állatorvosi Lapok és a Közlemények az összehasonlító élet- és kórtan köréből szerkesztője (1914– 1928).

Főbb művei

F. m.: Fejlődéstan. (Bp., 1917
2. kiad. 1922)
Háziállatok anatómiája. (Bp., 1920
3., bőv. kiad. I–III. Zimmermann Gusztávval. 1939)
Háziállatok anatómiájának kézi atlasza. (Bp., 1922)
Adatok a szívizomzat ingervezető rendszerének összehasonlító anatómiájához. Akad.-i székfoglaló is. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1923)
Functionalis anatómiai szerkezetekről. Akad.-i székfoglaló is. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1936).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013