Zólyomi Bálint
Zólyomi Bálint

2021. február 28. Vasárnap

Zólyomi Bálint

botanikus

Születési adatok

1908. május 31.

Pozsony, Pozsony vármegye

Halálozási adatok

1997. szeptember 21.

Budapest


Iskola

A bp.-i Pázmány Péter és a debreceni Tisza István Tudományegyetemen tanult, Debrecenben bölcsészdoktori okl. (1931), magántanári képesítést szerzett (1940). Az MTA tagja (l.: 1951. dec. 15.; r.: 1970. febr. 4.).

Életút

A debreceni Tisza István Tudományegyetem Növénytani Tanszék gyakornoka, tanársegéde (1930– 1934), az MNM Növénytárának segédőre (1934– 1940), a szegedi Eötvös Loránd Collegium ig.-ja (1940– 1946). A bp.-i Természettud. Múz. Növénytárának főmuzeológusa, a Kárpát-medencei flórát bemutató gyűjtemény kezelője (1946– 1950), a tár vezetője (1950– 1966). Az MTA Botanikai Kut. Int. ig.-ja (1954– 1977), nyugdíjas tud. tanácsadója (1977-től). A Pázmány Péter Tudományegyetem magántanára (1940– 1952). C. egy. tanár (1964-től). – Növénycönológiai, -ökológiai, erdőtipológiai, környezetbiológiai és pollenstatisztikai kutatásokkal fogl. Az 1950-es évek elején Soó Rezsővel megindította az ország növényföldrajzi térképezését. Az ún. klímastatisztikai eljárás bevezetője. A vegetációtörténet kutatásában Mo.-on elsőként alkalmazta a pollenanalízist. Egyik fő műve Mo. 1:1,5 milliós léptékű vegetációtérképe. Györffy Györggyel a m. honfoglalást új aspektusból, a természeti környezet oldaláról vizsgálta. – A Pécsi Tudományegyetem tb. doktora. – Kossuth-díj (1953), Pro Natura-díj, Budapestért Díj (1994).

Főbb művei

F. m.: Magyarország növénytakarójának fejlődéstörténete az utolsó jégkorszaktól. Akad.-i székfoglaló is. (MTA Biológiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1952
németül: Acta Biologica, 1952)
Magyarország rekonstruált vegetációtérképe. Akad.-i székfoglaló. (Bp., 1971).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013