Zólyomi Bálint
Zólyomi Bálint

2022. január 28. Péntek

Zólyomi Bálint

botanikus

Születési adatok

1908. május 31.

Pozsony, Pozsony vármegye

Halálozási adatok

1997. szeptember 21.

Budapest


Iskola

A bp.-i Pázmány Péter és a debreceni Tisza István Tudományegyetemen tanult, Debrecenben bölcsészdoktori okl. (1931), magántanári képesítést szerzett (1940). Az MTA tagja (l.: 1951. dec. 15.; r.: 1970. febr. 4.).

Életút

A debreceni Tisza István Tudományegyetem Növénytani Tanszék gyakornoka, tanársegéde (1930– 1934), az MNM Növénytárának segédőre (1934– 1940), a szegedi Eötvös Loránd Collegium ig.-ja (1940– 1946). A bp.-i Természettud. Múz. Növénytárának főmuzeológusa, a Kárpát-medencei flórát bemutató gyűjtemény kezelője (1946– 1950), a tár vezetője (1950– 1966). Az MTA Botanikai Kut. Int. ig.-ja (1954– 1977), nyugdíjas tud. tanácsadója (1977-től). A Pázmány Péter Tudományegyetem magántanára (1940– 1952). C. egy. tanár (1964-től). – Növénycönológiai, -ökológiai, erdőtipológiai, környezetbiológiai és pollenstatisztikai kutatásokkal fogl. Az 1950-es évek elején Soó Rezsővel megindította az ország növényföldrajzi térképezését. Az ún. klímastatisztikai eljárás bevezetője. A vegetációtörténet kutatásában Mo.-on elsőként alkalmazta a pollenanalízist. Egyik fő műve Mo. 1:1,5 milliós léptékű vegetációtérképe. Györffy Györggyel a m. honfoglalást új aspektusból, a természeti környezet oldaláról vizsgálta. – A Pécsi Tudományegyetem tb. doktora. – Kossuth-díj (1953), Pro Natura-díj, Budapestért Díj (1994).

Főbb művei

F. m.: Magyarország növénytakarójának fejlődéstörténete az utolsó jégkorszaktól. Akad.-i székfoglaló is. (MTA Biológiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1952
németül: Acta Biologica, 1952)
Magyarország rekonstruált vegetációtérképe. Akad.-i székfoglaló. (Bp., 1971).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője