Zsebők Zoltán
Zsebők Zoltán

2022. szeptember 26. Hétfő

Zsebők Zoltán

orvos, radiológus

Születési adatok

1908. június 28.

Budapest

Halálozási adatok

1984. február 20.

Budapest

Temetési adatok

1984. március 9.

Budapest

Farkasrét


Család

Sz: Zsebők Bálint (1883–1956) szabósegéd, Kornblüh Zsófia (1886–1979). Testvére: Tekes Sándorné Zsebők Kornélia (1910–) tanítónő. F: 1938-tól H. Nagy Zsuzsanna (1912–) tanítónő. Fia: Sigerist-Zsebők István (1945–) közgazdász.

Iskola

Elemi iskoláit Szentgálon (Veszprém vm.) végezte, a bp.-i Lónyay utcai Református Főgimnáziumban éretts. (1926), a Pázmány Péter Tudományegyetemen általános orvosi okl. szerzett (1934), radiológus szakorvosi vizsgát tett (1939), a radiológiai praktikum tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1947), az orvostudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), az orvostudományok doktora (1957).

Életút

A bp.-i Szent Rókus Kórház Sebészeti Osztályának segédorvosa (1934–1936), az Eötvös Loránd Rádium és Röntgen Intézet alorvosa (1936–1939). őrisszentmiklóson körorvos (1939. jan.–jún.), a Munkácsi és a Beregszászi Kórház Sebészeti Osztályának főorvosa (1939–1944), a II. vh. végén hadikórházakban szolgált (1944–1945). Az Országos Társadalombiztosítási Intézet (OTI) orvos-aligazgatója (1945. szept.–nov.), a Vallás- és Kulturális Minisztérium (VKM), ill. a Népjóléti Minisztérium államtitkára (1945. nov. 23.–1947. ősz), a VKM Felsőoktatási és Tudományos Főosztályának vezetője (minisztériumi osztályfőnöki rangban, 1947. ősz–1948). A Pázmány Péter Tudományegyetem, ill. a BOTE magántanára (1947–1952) és az I. sz. Sebészeti Klinika egy. docense (1948–1963), a BOTE, ill. a SOTE Radiológiai Klinika klinikaigazgató egy. tanára (1963. jún. 6.–1978. jún. 30.), egyúttal az MTA Orvos-radiológiai Kutatócsoportjának vezetője (1962–1978). A forradalom idején a BOTE forradalmi bizottsága tagja, a Magyar Vöröskereszt kormánybiztosa, ill. az újjáalakult Nemzeti Parasztpárt vezetőségi tagja (1956. okt.–nov.). A Magyarországi Református Egyház zsinatának világi elnöke és a Tiszántúli Református Egyházkerület főgondnoka (1971–1984). Az Országos Béketanács alelnöke (1969–1978). Röntgenanatómiai, sugárbiológiai kutatásokkal foglalkozott, a korszerű radiológiai diagnosztikai módszerek magyarországi bevezetője. Nemzetközileg is jelentős eredményeket ért el az angiográfiás kontrasztanyagok biológiai reakcióinak feltárása terén. A II. vh. után jelentős szerepet játszott a Pázmány Péter Tudományegyetem Orvostudományi Kara épületeinek újjáépítésében.

Emlékezet

Gyermekkorát nagyszüleinél, Szentgálon töltötte, majd családja Pestszentlőrincre költözött (a Vércse utcában, kertes családi házban laktak, 1919/20-tól). A II. vh. után, közvetlenül a főváros ostroma után az ő kezdeményezésére Pestszentlőrincen hozták létre az ország első Tüdő- és Nemibeteg-gondozó Intézetét. Később Budapesten (Józsefváros, Tisztviselőtelep, VIII. kerület Bíró Lajos utca 54.) lakott. Születésének 100. évfordulóján a Pestszentlőrinci Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény tablókiállítást rendezett (a Lőrinci Nagykönyvtárban, 2008-ban; a kiállítást szerkesztette Schmidt Jánosné). Róla nevezték el a pestszentlőrinci Zsebők Zoltán Szakorvosi Rendelőintézetet (2010-ben). Bronz domborműve az Országos Érsebészeti Klinikán látható (Fekete Tamás alkotása, 1988). A SOTE Radiológiai Klinika alapításának 50. évfordulóján Ratkóczy Nándor és Zsebők Zoltán domborművét megörökítő emléktáblát helyeztek el a klinikán (1997). Tiszteletére a Magyar Radiológusok Társasága Zsebők Zoltán-emlékérmet alapított.

Elismertség

A Magyar Radiológusok Társasága elnöke (1965–1978). A hallei Német Természettudományi Társaság tagja (r.: 1972). Az NSZK, az Osztrák, a Finn, az NDK, a Szovjet és a Csehszlovák Radiológiai Társaság t. tagja.

Elismerés

Munka Érdemrend (1963; arany, 1970 és 1975), Felszabadulási Jubileumi Emlékérem (1970), Szocialista Magyarországért Érdemrend (1978), a Magyar Népköztársaság Zászlórendje (1983). Kossuth-díj (1955), Bugát Pál-emlékérem (1972), Korányi Sándor-emlékérem (1972).

Szerkesztés

A Magyar Radiológia főszerkesztője (1965-től). A Stratigraphia c. folyóirat szerkesztője.

Főbb művei

F. m.: A darázsfészkes tüdőről, különös tekintettel röntgendiagnosztikai jelentőségére. (Magyar Röntgen Közlöny, 1940)
A kárpátaljai Heine–Medinről, különös tekintettel a röntgen mélytherápiás kezeléssel elért eredményeinkre. (Népegészségügy, 1941)
Az agranulocytosis röntgen mélytherápiás kezeléséről. (Orvosi Hetilap, 1942. 28.)
Adatok az északkeleti felvidék tbc problémájához. (Népegészségügy, 1942)
A lapocka isolált töréséről. (Magyar Röntgen Közlöny, 1942)
A gégerák sugaras gyógykezelése. (Budapesti Orvosi Ujság, 1943)
Az echinococcus kórismézése. (Orvostudományi Közlemények, 1944)
Orvosképzés és társadalomfejlődés. (Embernevelés, 1947)
A mellékvese és vese perirenalis levegőbefúvással való röntgenábrázolásának új módszere. Kokas Ferenccel. (Honvédorvos, 1950)
A tüdőkapu síkjának röntgenanatómiája. Ifj. Kováts Ferenccel. (Magyar Radiológia, 1951)
A vagotomia késői eredményeiről. Hedri Endrével, Szemző Györggyel. (Orvosi Hetilap, 1951. 40.)
A végbélrák sebészi gyógyításáról és kórismézéséről. Gergely Rezsővel, Hedri Endrével. (Orvosi Hetilap, 1952. 28.)
Neurotrophische Knochenveränderungen. (Psychiatrie, Neurologie und Medizinische Psychologie, 1952)
Adatok az intrahepatikus epeutak sebészi anatómiájához. Hittner Imrével, Hüttl Tivadarral. (MTA Orvosi Tudományok Osztálya Közleményei, 1952
németül: Acta Morphologica, 1953)
Röntgenvizsgálat a szülészetben. (Horn Béla–Zoltán Imre: Szülészet. XIII. fej. Függelék. Bp., 1952)
Az osteoid osteomáról. (Gyermekgyógyászat, 1952)
Az agydaganatok röntgenkezelése. Zoltán Imrével. (Magyar Radiológia, 1953)
Vergleichende Röntgenuntersuchungen des Beckens an Neugeborenen. Molnár Rezsővel. (Acta Morphologica, 1953)
A tüdő röntgenanatómiája. Ifj. Kovács Ferenccel. (Bp., 1953
2. bőv. és átd. kiad. 1959
németül: Röntgenanatomische Grundlagen der Lungen Untersuchung. 1953
2. német nyelvű átd. kiad. 1954
3. német nyelvű átd. és bőv. kiad. 1955
franciául: 1955
oroszul: 1958
2. orosz nyelvű bőv. és átd. kiad. Moszkva–Bp., 1962
angolul: Bp.–Oxford, 1961
lengyelül: Bp.–Varsó, 1963)
A gyomorrák kórismézése és a műtéti lelet. Gergely Rezsővel. (Orvosi Hetilap, 1953. 42.)
A koponyasérülések röntgendiagnosztikája. 1–2. (Magyar Radiológia, 1953–1954)
A méhnyakrák sugárkezelésének kérdéseiről. 1–2. Molnár Rezsővel. (Magyar Nőorvosok Lapja, 1954)
A koponyatörést utánzó elváltozások. (Magyar Radiológia, 1954)
A röntgenvizsgálat jelentősége az appendicitis kórismézésében. Gergely Rezsővel, Molnár Rezsővel. (Acta Medica, 1954)
Über Wert der Röntgenuntersuchung bei Appendicitis chronica. (Zentralblatt für Chirurgie, 1954)
Über ein intra vitam diagnostisiertes Pulmonaraneurysma. (Radiologia Clinica, 1955)
Bedeutung der Röntgenuntersuchung in der Diagnose der Ulkuskrankheit. Szabadkai F.-fel. (Acta Medica, 1955)
Röntgenanatomische Beobachtung im Entwicklungsgang der Sakralwirbelsäule. Nagy Évával, Molnár Rezsővel. (Acta Morphologica, 1955)
Az emberi tüdő fejlődéséről. (A tuberkulózis kérdései, 1955)
A röntgensugárvédelem kérdéséről. (Orvosi Hetilap, 1955. 39.)
Beiträge zur Anatomie des Bronchialsystems und der Lungenangioarchitektur des Rindes. Nagy Endrével, Székely Árpáddal. (Acta Veterinaria, 1955)
A csecsemő mellkasvizsgálatának röntgenanatómiája. Doktori értek. (Bp., 1956)
A simultan bronchotomographia diagnosztikus szerepe. (A tuberkulózis kérdései, 1957)
Dorsolumbalis gerinctörések késői klinikai és röntgentomographiás vizsgálatának tanulságai. Furka Sándorral, Somogyi Barnabással. (Orvosi Hetilap, 1957. 28.)
Osteomedullary Phlebography. Gergely Rezsővel. (German Medical Monthly, 1958
németül és olaszul is)
A lumbosacralis ízület kialakulásának és helyzetének néhány kérdéséről. (Anthropológiai Közlemények, 1958)
A szülészeti röntgendiagnosztika alapvonalai. (Horn Béla–Zoltán Imre: A szülészet tankönyve. Bp., 1958
6. átd. kiad. 1976)
A cholecysto-cholangiographia perorális módszere. Török Istvánnal. (Orvosi Hetilap, 1958. 16.)
Röntgenanatomie der Neugeborenen- und Säuglingslunge. A doktori értek. átd. német nyelvű kiadása. (Stuttgart, 1958)
Simultanous Bronchotomography in Modern Pulmonary Diagnosis. (Therapia Hungarica, 1958
németül és franciául is)
Über einige Fragen der angiographischen Untersuchung der peripherer Gefässe. (Acta Medica, 1958)
Az emlőrák kombinált sebészi és röntgensugár-kezelésével elért eredményeinkről. Kerekes Lászlóval. (Magyar Sebészet, 1958)
Inoperábilis neuroektodermális tumorok röntgenkezelésének néhány kérdéséről. (Magyar Radiológia, 1959)
A szonda nélküli próbareggeli eredményének szerepe és jelentősége a chronicus gastritis röntgentüneteinek értékelésében. Egedy Elemérrel. (Orvosi Hetilap, 1959. 2.)
A radiológia fejlődése az elmúlt évtizedben. (Orvosi Hetilap, 1959. 16.)
A tüdőcarcinoma röntgenmorphológiája és sugártherápiája. (Tuberkulózis, 1959)
Reichenuntersuchungen bei chronischen Magenbeschwerden. (Wiener medizinische Wochenschrift, 1959)
A röntgenvizsgálat szerepe és jelentősége a szigmaelváltozások elkülönítésében. (Hedri-emlékkönyv. Bp., 1959)
A radioaktív izotópok diagnosztikai szerepe. (Orvosi Hetilap, 1960. 3. és Magyar Tudomány, 1961)
Az újszülöttek mellkas röntgenképén látható egyes árnyékkomponensek értékeléséről. (Magyar Radiológia, 1961)
A medicinális diagnosztikai sugárexpositio elleni védekezésről. (Tuberkulózis és tüdőbetegségek, 1962)
A pajzsmirigyműködés radiojód vizsgálatának egyes kérdéseiről, a scientigraphiás eljárásról. Török Istvánról. (Magyar Radiológia, 1962)
Über Rolle und Wert der Sulfhydryl- Verbindungen als Strahlenschutzmittel. (Therapia Hungarica, 1962)
Radiobiological Reactions at the Subcellular Level. (Canadian Medical Journal, 1963)
Radiological Aspects of Renal Diseases. (Acta Medica, 1963)
J131-gyel jelzett, hippursavval végzett vesefunkciós vizsgálatok értéke a vesediagnosztikában. Török Istvánnal. – Kísérleti adatok a sugárbetegséghez társuló belső elektrolit eltolódáshoz. Petrányi Győzővel. (Magyar Radiológia, 1963)
A tudomány és a szocializmus szövetsége. (Egészségügyi feladatok a második ötéves tervben. Országos orvosi ankét Debrecenben. 1962. dec. 14–15. Bp., 1963)
Quantitatív extracelluláris víztérváltozások jelentősége a kísérletes „intestinalis sugárhalál” vízforgalom zavaraiban. Petrányi Győzővel. (Magyar Radiológia, 1964)
A gyomorrák röntgendiagnosztikájának egyes kérdéseiről. (Orvosi Hetilap, 1966. 43.)
A radiológia alapvonalai. Egy. tankönyv. (Bp., 1966
2. bőv. kiad. 1969
3. átd. és bőv. kiad. 1973)
Einführung in die Methodik der Röntgensuchungen. (Stuttgart–Bp., 1967
angolul: Bp., 1969
lengyelül: Bp.–Varsó, 1969)
Corticoidok hatása a supralethalis adaggal megsugárzott állatok túlélésére. Baumgartner Edittel, Jánossy Györggyel. (Magyar Radiológia, 1967)
Cytostaticus dibromhexitek immunosuppressiv hatásának összehasonlító vizsgálata. Többekkel. (Kísérletes Orvostudomány, 1970)
Új utak a radiológiában. A hasi verőerek újabb radiológiai vizsgáló módszereiről. – A thermographiáról. (Az orvostudomány aktuális problémái. Bp., 1970)
A gyógyító sugár. (Minerva zsebkönyvek. Bp., 1970)
Chromosoma-vizsgálatok radiológusokban. Czeizel Endrével. (Magyar Radiológia, 1970)
A célzott arteriographiás vizsgálat értéke a vesesérülések kórismézésében. Szlávy Lászlóval. (Magyar Sebészet, 1971)
A semiselectiv és célzott coronarographiás vizsgálat helye és szerepe a koszorúér-megbetegedések kórismézésében. Szlávy Lászlóval, Johansson Svennel. (Orvosképzés, 1972)
Az emlőrákról. 1–5. Többekkel. (Magyar Radiológia, 1974–1975)
Iatrogén tényezők a radiológiában. (Iatrogén ártalmak. Bp., 1977)
Kémiai és bakteriológiai háború. (Enyhülés és leszerelés. Bp., 1977)
A jó- és rosszindulatú hasi daganatok célzott angiográfiás vizsgálatáról. Szlávy Lászlóval. (Magyar Sebészet, 1977)
A budapesti Radiológiai Klinika. 1928–1978. Szerk. (Bp., 1978)
Orvosi radiológia. A radiológia alapvonalai c. műve 4. átd. és bőv. kiadása. (Bp., 1979)
Az emlőrák. Gottwald Gizellával, Szakolczai Istvánnal. (Aesculap. Bp., 1980
2. átd. és bőv. kiad. 1983)
Természettudomány és hit. (Confessio, 1981)
Lépcsőfokok. Visszaemlékezések. (Műhely. Bp., 1981).

Irodalom

Irod.: Zs. Z. orvosi közleményeinek bibliográfiája. 70. születésnapjára. Összeállították barátai. Kézirat gyanánt. (Bp., 1979)
Biológiai lexikon. I–IV. köt. Szerk. Straub F. Brunó. (2. kiad. Bp., 1982)
Halálhír. (Népszabadság–Magyar Nemzet, 1984. febr. 22. és Reformátusok Lapja, 1984. márc. 4.)
Horváth Ferenc: Zs. Z. (Orvosi Hetilap, 1984. 20.)
Balogh Margit–Gergely Jenő: Egyházak az újkori Magyarországon. 1790–1992. (Bp., 1996)
Benkő Péter: A magyar népi mozgalom almanachja. (Bp., 1996)
Gergely András: Jeles magyar zsidó orvosok lexikona. (Bp., 2001)
Mózsa Szabolcs: Zs. Z. emlékezete. – Történetek Zs. Z. professzorról a tanítvány visszaemlékezésében. – Mester Ádám: További történetek Zs. Z. professzorról. Egy másik tanítvány visszaemlékezése. (Magyar Radiológia, 2009).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője