Zsinka Ágnes
Zsinka Ágnes

2024. május 18. Szombat

Zsinka Ágnes

orvosbiológus, mezőgazdasági mérnök

Névváltozatok

Tóth Albertné; Juhász Nagy Sándorné

Születési adatok

1929. október 12.

Budapest

Halálozási adatok

2004. március 4.

Budapest

Temetési adatok

2004. március 19.

Budapest

Fiumei út


Család

Dédszülei, anyai: Karácsony Lajos (1819. dec. 21. Földes–1897. ápr. 28. Földes) földbirtokos, Kállai Zsuzsanna (1826. jún. 11. Földes–1883. szept. 21. Földes); Papp Sámuel református lelkész, a balmazújvárosi gyülekezet vezetője, Kazay Amália (1828. okt. 29. Hajdúszoboszló).

Nagyszülei: Zsinka József, Juhász Borbála; péterszegi Karácsony Zsigmond (1862. szept. 23. Földes–1915. dec. 28. Bp.) földbirtokos, mezőgazda, Hajdú és Bihar vármegyék törvényhatósági bizottsági tagja, Papp Mária (1865. jan. 10. Balmazújváros).

 

Szülei: dr. Zsinka Ferenc (1889. febr. 21. Vác, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.–1930. máj. 4. Bp. Temetés: 1930. máj. 6. Kerepesi út) történész, a Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchényi Könyvtárának h. igazgatója, a Protestáns Szemle szerkesztője, a Kálvin téri gyülekezet parochiális tanácsosa, Karácsony Mária (1894. ápr. 10. Földes, Hajdú vm.–1983. nov. 2. Bp. Temetés: 1983. nov. 30. Farkasrét).

Karácsony Mária testvérei: Karácsony Sándor (1891. jan. 10. Földes–1952. febr. 23. Bp.) pedagógus, író, filozófus és Tisza Istvánné Karácsony Gizella (1892. aug. 25. Földes–1942. máj. 20. Debrecen. Temetés: 1942. máj. 23. Földes).

Férje:

1. dr. Tóth Albert.

2. [ifj.] dr. Juhász Nagy Sándor (1933. nov. 1. Debrecen–2007. jan. 8. Bp. Temetés: 2007. jan. 30. Fiumei út) orvos, fiziológus, a SOTE Érsebészeti Klinika egy. tanára, Juhász Nagy Sándor (= Nagy Sándor, 1883. okt. 13. Kaba–1946. máj. 10. Debrecen. Temetés: 1946. máj. 14. Debrecen) politikus, igazságügyi miniszter (1919), a Tiszántúli Református Egyházkerület főjegyzője és Kótay Klára (1899. ápr. 1. Szeged–1982. aug. 26. Debrecen. Temetés, hamvasztás: 1982. szept. 28. Debrecen) középiskolai tanár, a Debreceni Egyetemi Könyvtár könyvtárosa fia.

[ifj.] Juhász Nagy Sándor testvére: Juhász Nagy Pál (1935. jan. 29. Debrecen–1993. ápr. 5. Bp. Temetés: 1993. ápr. 5. Debrecen) Széchenyi-díjas biológus, ökológus, az MTA tagja (l.: 1990).

Gyermekei, leánya: Juhász Nagy Ágnes (1966–) és Juhász Nagy Anna (1969–).

Iskola

Elemi és középiskoláit Budapesten végezte, a Baár-Madas Református Leánygimnáziumban éretts. (1948), az Agrártudományi Egyetem (ATE) Állattenyésztési Karán állattenyésztő mezőgazdasági mérnöki okl. szerzett (1957), a DOTE-n orvosbiológiából doktorált (1967), az orvostudományok kandidátusa (1976), a mezőgazdasági tudomány doktora (1989).

Életút

Az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) Táplálkozás-élettani és Kórtani Főosztálya tud. segédmunkatársa (1957–1960?), tud. munkatársa és a Kísérletes Toxikológiai Osztály vezetője (1960?–1985. nov. 30.). A Központi Élelmiszeripari Kutatóintézet (KÉKI) tud. tanácsadója (1985. dec. 1.–1989. jún. 30.).

A Kertészeti és Élelmiszer-ipari Egyetem (KÉE) Élelmiszer-kémiai Tanszéke c. egy. docense (1987. jan. 1.–1989. jún. 30.), egy. tanára (1989. júl. 1.–1996. okt. 31.).

Élelmiszer-tudománnyal, táplálkozás-élettani, lipidkémiai kutatásokkal foglalkozott. Kísérleti munkássága alapvető jelentőségű a humán táplálkozással összefüggő, különböző lipid-anyagcserezavarok formájában jelentkező bántalmak kóroktanának és pathomechanizmusának megvilágítására vonatkozóan.

Főbb művei

F. m.: önálló művei, könyvfejezetei: Adatok a C-vitamin fogyasztás kérdéséhez. Egy. doktori értek. (Debrecen, 1967)
A pancreas külső secretio experimentális vizsgálatának alkalmazása bioaktív anyagok hygiénés értékelésében. Kand. értek. (Bp., 1976)
Acetilszalicilsav szubakut hatása különböző diétán tartott patkányok vékonybél enzimeire. Földes Verával és Szépvölgyi Judittal. – Különböző zsírsav összetételű zsiradékok hatása patkányok szérum és máj zsírmutatóira. Többekkel. (A táplálkozástudomány helyzete és feladatai Magyarországon. A Magyar Táplálkozástudományi Társaság 1981. aug. 23. és 25. között Pécsett megrendezett VIII. vándorgyűlésének tudományos anyaga. Szerk. Jávor Tibor, Mózsik Gyula, Szakály Sándor. Bp., 1981)
Étkezési zsiradékok hatása experimentális zsíranyagcsere-zavarban. Doktori értek. (Bp., 1988)
Táplálkozás-élettan. I–II. köt. I. köt. A táplálkozás-élettan alapjai. II. köt. Betegségmegelőző és gyógytáplálás. Egy. jegyz. (A Kertészeti és Élelmiszer-tudományi Egyesület kiadványa. Bp., 1989).

F. m.: tanulmányai: Komplett fehérjejuttatás hatásának vizsgálata iskoláskorú gyermekeken. Többekkel. (Egészségtudomány, 1958)
Táplálkozás-egészségügyi vizsgálatok berettyóújfalusi állami gondozott és családi környezetben élő gyermekek körében. Többekkel. (Az OÉTI Évkönyve, 1961)
Pancreatic Function in Hypotermia. Többekkel. (Nature, 1963)
Adatok a tavaszi C-vitamin fogyasztás kérdéséhez. 1–2. Többekkel. (Egészségtudomány, 1963. 1.–1963. 3.)
Táplálkozás-egészségügyi vizsgálatok 8–12 éves állami gondozott és családi környezetben élő gyermekek körében. Gálos Lászlónéval és Mátyás Máriával. (Népegészségügy, 1963. 6.)
Cukorterheléses vizsgálatok krónikus alkoholistákon. B. Bedő Magdolnával és Bálint Istvánnal. (Orvosi Hetilap, 1964. 1.)
Hypothermia hatása a pancreas külső secretiós működésére. Faur Nonnával, Kemény Tiborral, Véghelyi Péterrel. (Kísérletes Orvostudomány, 1964. 5.)
Generációkon át adagolt kis mennyiségű DDT hatásának vizsgálata. Kemény Tiborral. – Konzerválószerek biológiai hatásának vizsgálata. Kemény Kemény Tiborral. (Az OÉTI Évkönyve, 1965)
DDT hatása patkányszervek C-vitamin és redukált glutathion tartalmára. Antal Magdolnával, Faur Nonnával, Kemény Tiborral. (Egészségtudomány, 1965. 4.)
DDT hatása a tengerimalac szervek C-vitamin és redukált glutathion tartalmára. Többekkel. (Egészségtudomány, 1966)
Konzerválószerek hatása a pancreas külső secretiós működésére. Kemény Tiborral. (Kísérletes Orvostudomány, 1968. 6.)
Különböző táplálkozási ártalmak esetén fellépő változások a pancreas külső secretiós működésében. Kemény Tiborral. (Egészségtudomány, 1969. 3.)
Detergens hatása az olaj felszívódására fehér patkányok végbelében. Faur Nonnával. (Az OÉTI Évkönyve, 1970)
Secretin és pancreozmin hatásának vizsgálata chronikus pancreas fisztulás patkányokon. (Kísérletes Orvostudomány, 1973. 6.)
Dodecyl-benzolszulfonát tartalmú mosogatószer hatása patkányok pancreásának külső secretiós működésére. (Egészségtudomány, 1974. 1.)
Nem ionos detergens-tartalmú mosogatószer – Ultravill – hatása a pancreas külső secretiós működésére. – Fungicidek hatása a pancreas külső secretiós működésére. (Egészségtudomány, 1974. 3.)
Egészséges és akut enteritises csecsemők serum összlipid szintjének változásai vaj- és olajterhelés után. Barna Máriával. (Gyermekgyógyászat, 1974. 4.)
Növényvédőszerek toxicitásának megállapítása a pancreas külső secretio experimentális vizsgálatával. (A Nehézvegyipari Kutató Intézet Közleményei, 1979)
Lannát hatása a pankreász külső szekréciós működésére. Állatkísérletek. (Egészségtudomány, 1979. 2.)
Különböző MCT-tartalmú zsiradékok hatása egyes szérum zsírparaméterekre. Barna Máriával és Szépvölgyi Gábornéval. (Gyermekgyógyászat, 1981. 1.)
Acetilszalicilsav hatása patkányok egyes vékonybél enzimeinek aktivitására. Földes Verával és Szépvölgyi Judittal. (Kísérletes Orvostudomány, 1982. 3.)
Exocrine Function of the Pancreas in Regularly Swimming Rats. Frenkl Róberttel. (Acta Physiologica, 1983)
Study into the Effect of Diets Containing Various Amounts of Soya fibre and Fat in Rats. Többekkel. (Acta Alimentaria, 1986)
Acetilszalicilsav-adagolás hatása a szérum és máj egyes lipid paramétereire patkányban. Többekkel. (Kísérletes Orvostudomány, 1986. 1.)
Piretroidok – deltametrin, cypermetrin, tetrametrin – hatása a pakreász külső szekréciós működésére patkányokban. Földes Verával. (Egészségtudomány, 1986. 2.)
A deltametrin – piretroid – toxicitásának vizsgálata patkányokban. Többekkel. (Egészségtudomány, 1986. 4.)
Certain Serum and Liver Lipid Parameters as Affected by Different Fat Mixtures. Földes Verával és Perédi Józseffel. (Acta Alimentaria, 1987)
Lipid Characteristics and Malondialdehyde Level in the Sera of Obese People. Többekkel. (Zeitschrift für Ernährungswissenschaft, 1987)
Deltametrin-tartalom meghatározása állatkísérleti tápokban és patkányok zsírszövetében. Többekkel. (Egészségtudomány, 1987. 1.)
A táplálkozási tényezők szerepe az élő szervezet lipid-peroxidációjában. Többekkel. (Élelmezési Ipar, 1987. 2.)
Malabszorpciós gyermekek szérum-lipid mutatóinak alakulása MCT-tartalmú, gluténmentes étrend alkalmazásakor. Többekkel. (Egészségtudomány, 1987. 3.)
A silibinin gyökfogó hatásának in vitro vizsgálata. Többekkel. (Kísérletes Orvostudomány, 1989. 5.)
Az amiodaron által előidézett oxidatív stresszállapot szerepe a gyógyszer mellékhatásaiban. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1991. 9.)
Különböző olajok lipid-peroxidációs változásai. Blázovics Annával és Dworschák Ernővel. (Élelmiszeripar, 1992)
Szabadgyök reakciótermék vizsgálata étolajokban. Többekkel. (Olaj, Szappan, Kozmetika, 1995. 1.).

F. m.: népszerű írásai: Mindenható C-vitamin? (Természet Világa, 1970. 2.)
Az ásványi anyagok élettani szerepe. 1–5. (Ásványvíz, üdítőital, gyümölcslé, 2000. 4.–2001. 4.)
Felnőtt lakossági csoportok táplálkozási szokásainak vizsgálata Magyarországon. 1–6. Szabó S. Andrással és Tolnay Pállal. (Élelmezési Ipar, 2001. 4–2002. 2.)
A nitrát-nitrit kérdésről. (Ásványvíz, üdítőital, gyümölcslé, 2002. 1.)
A zsírfogyasztás jelentősége a sporttáplálkozásban. (Magyar Sporttudományi Szemle, 2002. 2.).

Irodalom

Irod. és források: Elhunyt péterszegi Karácsony Zsigmond földbirtokos, Hajdú és Bihar vármegyék törvényhatóságiu bizottsági tagja. (Pesti Hírlap, 1916. jan. 2.)
Zsinka Ferenc, a Nemzeti Múzeum könyvtárigazgatója meghalt. (Az Est, 1930. máj. 6.)
Dr. Zsinka Ferenc, a Protestáns Szemle felelős szerkesztője, a Nemzeti Múzeum Országos Széchényi Könyvtárának megbízott igazgatója elhunyt. (Magyar Hírlap, 1930. máj. 6.)
Marconnay Tibor Zsinka Ferenc halálára. (Protestáns Szemle, 1930)
Hóman Bálint: Zsinka Ferenc ravatalánál. (Magyar Könyvszemle, 1930)
Juhász Nagy Sándor a nemzet halottja. Pénteken délután hunyt el a demokrácia nagy harcosa. (Hajdú-Bihari Napló, 1946. máj. 12.)
Meghalt dr. Juhász Nagy Sándor egyetemi tanár, nemzetgyűlési képviselő, a Berinkey-kormány igazságügyi minisztere. (Új Dunántúl, 1946. máj. 12.)
Elhunyt özvegy Juhász Nagy Sándorné Kótay Klára. (Hajdú-Bihari Napló–Magyar Nemzet, 1982. szept. 25.)
Elhunyt özvegy Zsinka Ferencné Karácsony Mária. (Magyar Nemzet, 1983. nov. 23.)
Elhunyt özvegy Zsinka Ferencné Karácsony Mária. Temetés nov. 30-án volt a Farkasréti Temetőben. Hamvait ugyanazon a napon férje sírjába helyezték a Kerepesi úti temetőben. (Reformátusok Lapja, 1984. jan. 8.)
Dr. Juhász Nagy Sándorné dr. Zsinka Ágnes egyetemi tanári kinevezése. (Magyar Közlöny, 1989. jún. 30.)
Meghalt Juhász Nagy Pál akadémikus, az ELTE egyetemi tanára. (Magyar Nemzet–Népszabadság, 1993. ápr. 7.)
Simon Pál: Juhász Nagy Pál. (Magyar Tudomány, 1993. 11.)
Műszaki és természettudományi ki kicsoda? A–Z. Főszerk. Hetényi Pálné. (Bp., 1995)
Dr. Juhász Nagy Sándorné dr. Zsinka Ágnes egyetemi tanári felmentése, 1996. okt. 31. (Magyar Közlöny, 1996. aug. 28.)
Elhunyt dr. Juhász Nagy Sándorné dr. Zsinka Ágnes. (Magyar Nemzet, 2004. márc. 13.)
Elhunyt dr. Juhász Nagy Sándor Széchenyi-díjas egyetemi tanár, emeritus professzor. (Magyar Nemzet–Népszabadság, 2007. jan. 23.)
Juhász Nagy Sándor. (Magyar Nemzet, 2007. jan. 26.).

 

neten:

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-BZ3F-K6?personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AV6BZ-68W (Karácsony Lajos keresztelési anyakönyve, 1819)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-BZ3N-M1?personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AV6BZ-XPR (Kállai Zsuzsanna keresztelési anyakönyve, 1826)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9392-9Z32-9?personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AVKFL-TWH (Kazay Amália keresztelési anyakönyve, 1828)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-B89C-87?personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AVKFF-GF4 (Papp Mária születési anyakönyve, 1865)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-BCSX-GM (Karácsony Zsigmond és Papp Mária házassági anyakönyve, 1890)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-BZ3J-B6 (Karácsony Sándor születési anyakönyve, 1891)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-BZ3J-BN (Karácsony Gizella születési anyakönyve, 1892)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTFZ-6TM?i=104&cc=1452460&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6NKM-3C1K (Karácsony Lajos halotti anyakönyve, 1897)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6P89-YFB?i=179&cc=1452460 (Tisza István és Karácsony Gizella házassági anyakönyve, 1926)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/646145 (Zsinka Ferenc gyászjelentése, 1930)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6SK9-DN7?i=195&cc=1452460&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3ADDBB-CDMM (Zsinka Ferenc halotti anyakönyve, 1930)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/518529 (Tisza Istvánné Karácsony Gizella gyászjelentése, 1942)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G5CL-ZTC?i=163&cc=1452460&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6NV1-GHY9 (Tisza Isvánné Karácsony Gizella halotti anyakönyve, 1942)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G5CL-6HW?i=130&cc=1452460 ([id.] Juhász Nagy Sándor halotti anyakönyve, 1946)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-62K3-RW?i=274&cc=1452460 (Karácsony Sándor halotti anyakönyve, 1952)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/122609 (Juhász Nagy Sándorné Kótay Klára gyászjelentése, 1982)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/646148 (Zsinka Ferencné Karácsony Mária gyászjelentése, 1983)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/122607 (Juhász Nagy Pál gyászjelentése, 1993)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2023

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője