Dunai áldozatok
Dunai áldozatok

2022. augusztus 8. Hétfő

Dunai áldozatok

A holokauszt emléknapjára


„S kelt a tengernek sok nagy tornya akkor

ingó és hulló kék hullámfalakból,

mintha egy új Ninive kelne-hullna,

kelne, s percenként összedőlne újra. “

(Babits Mihály: Jónás könyve)

 

 

A Duna nem kék, nem barna, vörös volt akkor. Voltak, akiket összekötözve a folyóba löktek, másokat egyenként a folyóba lőttek. Máskor kipróbálták: egy élettelen test magával rántja-e a hozzá kötözöttet? Ha mégsem: a parton állók a drótoktól kaszabolt élőkre tovább lőttek. Ha mégsem: az elcsigázott, partra vergődött élőholtakra tovább lőttek. Nem töltöttek, csak lőttek, lőttek és lőttek.

 

 

 

„Mert mélységbe vetettél engem, tenger közepébe, és körülfogott engem a víz; örvényeid és habjaid mind átmentek rajtam!“

(Jónás könyve, 2:4.)

 

 

A Duna nem kék, nem barna, vörös volt akkor. Az égbolt halványszürke jégtömbnek tűnt, s az emberek jeges rettegése lassan átterjedt a sárga házak falaira is. Voltak, akik csak simán belezuhantak, mások nagyokat loccsantak a folyóba, megint másokat összekötöztek, s elmerültek rögtön, mint a kő, aztán csend lett. Követheti-e az emberi szem a jég születését? Rajtakaphatja-e a vizet, amint folyékonyból keménnyé nemesül?

 

 

 

„Mindazonáltal szemeim vak odva

nem szűnik nézni te szent templomodra.

Sóvár tekintetem nyilát kilőttem

s a feketeség meghasadt előttem.“

(Babits Mihály: Jónás könyve)

 

 

A Duna nem kék, nem barna, vörös volt akkor. Már nem éreztek, már megismerkedtek az idegen közeggel, testük a víz foglya lett, iszapos folyóvíz és pillérbe ágyazott vasak oltalmazták őket. Ideje végre, hogy messzi csillagok békéje honoljon az ismét kékesszürke folyón. 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Emlék

Megjelent: élő emlékezet, 2016

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője