Gozsdu Elek emlékezete 1.
Gozsdu Elek emlékezete 1.

2024. május 29. Szerda

Gozsdu Elek emlékezete 1.

Ködlovagok


Ködlovagok. A 19–20. század fordulóján új utakat, új kifejezési formákat kereső prózaíró nemzedék képviselői.

Ködlovagok. A századforduló új hangulatait megfogalmazó prózaírók méltatlanul elfelejtett serege.

Ködlovagok. A titkolt valóságot leleplező, új szimbolikát alkotó, alig ismert kismesterek ködbe vesző munkássága.

 

Író, drámaíró, elbeszélő, ügyvéd és kirendelt főügyész, példátlan irodalmi közélettel: mindössze három évig vesz részt a hazai literatúrában, mégis legendává nemesül; utóbb egy egész nemzedéket neveznek el, részben fő műve után, ködlovagnak. Gozsdu Elek élete java részét Temesvárott tölti. Jogot végez a pesti egyetemen, és rövid szerkesztői tevékenységétől eltekintve egész életén át bíróságokon dolgozik, példás tisztviselőként.

 

Író, drámaíró, elbeszélő, példás tisztviselő, példátlan magánélettel: háromszor nősül, ám mindannyiszor ugyanazt a nőt veszi el feleségül. Gozsdu Elek érzékeny lélek, akinek írói becsvágyát széthordja a hivatalnoklét, energiáit elszívja a kötelességtudat. Nagyon keveset, majd évről évre még kevesebbet ír, évente legfeljebb egy-egy elbeszélést, kisprózát alkothat, azt is szinte kelletlenül, a tehetség parancsának engedve. Példás hivatalnoki életében mindössze két regénye, Az aranyhajú asszony és a Köd; egy novellás kötete, a Tantalus, valamint két drámája (A félisten és a Karrier) jelenik meg.

 

Író, drámaíró, elbeszélő, példás tisztviselő, példátlan magánélettel: ötvenhét évesen megismerkedik Weisz Annával, aki akkor még szinte bakfis, férje viszont még Gozsdu Eleknél, az új gavallérnál is korosabb. A valahai író és Temesvár egyik legrangosabb polgárasszonya. Gozsdu Elek a macedón–szerb–román származású módos polgár és Weisz Anna a temesvári zsidó polgárság művészetkedvelő reprezentatív képviselője. Az 1910-es években, a nagy háborút megelőző, kezdődő nagy összeomlás idején, a szabadelvű Temesvár ad otthont Weisz Annának, ennek a különös, művelt asszonynak, aki lakóhelyet, hajlékot, szalont nyújt a művészeteknek. Költészet és zene; virágok és mese; és persze szerelmi mámor és csalódások, megbocsáthatatlan vétkek és csendesedő emlékek.

 

Író, drámaíró, elbeszélő, példás tisztviselő, példátlan magánélettel: a korosodó gavallér és a fiatalasszony kilenc év alatt 552 levelet vált. Különleges szerelmi levelezésük a magyar irodalom máig megfejtésre váró nagy talánya. Gozsdu Elek tán kicsit édeskés, kicsit akadozó stílusú, „dadogó” sorai azonban minden beszámolónál pontosabban idézik fel a nagy háborút megelőző, országvesztéssel járó nagy összeomlás temesvári mindennapjait. Otthon, lakóhely, hajlék, szalon és biztonság. Irodalom, levél, küldemény és üzenet.

 

Író, drámaíró, elbeszélő, példás tisztviselő, nem példátlan magánélettel: még csak négy éves kisleánya, amikor meghal, majd a nagy háború első heteiben elveszíti egyetlen fiát is. Az elkeseredett, búskomorrá váló valahai író önmagát vádolja, nemsokára leveleivel is felhagy. Teljesen visszavonul, eltűnik, szertefoszlik, nyoma vész, köddé válik…

 

Gozsdu elek író, drámaíró, ebleszélő, példás tisztviselő száz éve, 1919. május 26-án hunyt el Temesvárott.

 

 

Kék virág emlékének.

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Emlék

Megjelent: nevpont.hu 2019

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője