Balogh Ilona
Balogh Ilona

2021. október 17. Vasárnap

Balogh Ilona

művészettörténész

Születési adatok

1912. június 24.

Budapest

Halálozási adatok

1947. december 29.

Budapest


Család

Sz: Balogh János (†1942) mérnök, MÁV műszaki főtanácsos, Gergelyi Jolán (†1944). Testvére: Balogh Jolán (1900–1988) művészettörténész.

Iskola

A Pázmány Péter Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1935).

Életút

A bp.-i I. ker. Szilágyi Erzsébet Leánygimnázium (1936–1941), a bp.-i Új Iskola Egyesület Leánygimnáziuma r. tanára (1941–1944), a bp.-i Szépművészeti Múzeum Grafikai Gyűjteményének múzeumi őre (1945–1947). Magyarországi román kori szobrászattal, ill. a magyarországi román kori művészet itáliai kapcsolataival fogl., egyúttal részt vett testvére erdélyi művészettörténeti kutatásaiban. Alapvetően új eredményeket ért el az erdélyi faépítészet, elsősorban a fatemplomok kutatásában: a faépítészet nemzetközileg is elismert szakértőjeként a téma újszerű megközelítésével, a néprajz és a művészettörténet összefüggő kérdéseinek vizsgálatán keresztül – kivonta a faemlékeket az egyoldalú néprajzi tárgyalás alól. A Szépművészeti Múzeumban rendezte és a kutatás számára feldolgozta Elek Artúr könyvtárát, majd részt vett a francia rajzok kiállításának megszervezésében. Halála előtt megkezdte a múzeum 15. sz.-i metszetanyagának feldolgozását.

Főbb művei

F. m.: Magyar fatornyok. (Bp., 1933)
Adatok az olasz románkori szobrászat magyarországi hatásához. (Archaeologiai Értesítő, 1932/33)
Les édifices de bois l’’architecture religieuse hongroise. (Archivum Europae Centro-Orientalis, 1940)
Az erdélyi fatemplomok kutatásának mai állása. (Magyarok és románok. II. Bp., 1944)
Erdélyi magyar templomi karzat- és mennyezetfestmények a XVII. századból. Entz Gézával, Kelemen Lajossal. (Kolozsvár, 1945)
La Bibliothéque d’’Arthur Elek au Musée des Beaux-Arts. – Elek Artúr könyvtára a Szépművészeti Múzeumban. (Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts, 1947)
Római fametszetek a 15. század végéről. (Bp., 1948)
Régi famesterségek. Vál. néprajzi és művészettörténeti tanulmányok. Vál., szerk., a bevezető tanulmányt írta Zelnik József. A bibl.-t összeáll. Tarján Gábor. (Bp., 1981).

Irodalom

Irod.: A. M.: B. I. (Századok, 1947)
Balogh Jolán: In memoriam Balogh Ilonka. (Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts, 1948)
Papp Katalin: B. I. (Magyar múzeumi arcképcsarnok. Bp., 2002).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013