Pasteiner Gyula
Pasteiner Gyula

2021. október 27. Szerda

Pasteiner Gyula

művészettörténész

Születési adatok

1846. március 7.

Tata, Komárom vármegye

Halálozási adatok

1924. november 8.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1890. máj. 8.; r.: 1907. máj. 3.; t.: 1924. máj. 8.).

Életút

A pesti és a bécsi tudományegyetemen tanult (1864-1868), Bécsben bölcsészdoktori okl. szerzett (1868), áll. ösztöndíjjal Párizsban és Rómában művészettörétneti tanulmányokat folytatott (1872-1876), a művészettörténet tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1876), az MTA tagja (l.: 1890. máj. 8.; r.: 1907. máj. 3.; t.: 1924. máj. 8.). - A budai gim.-ban a görög-latin nyelv r. tanára (1868-1872). A bp.-i tudományegyetem a művészettörténet magántanára (1876-1885), ny. rk. (1885-1890), ny. r. tanára (1890- 1916) és a Bölcsészettud. Kar dékánja (1905-1906). A Magyar Állam c. lap belső munkatársa (1876-1885).A művészettörténet- tudomány első mo.-i egy. tanára, az egyetemes művészettörténet első m. nyelvű kézikönyvének szerzője. Középkori m. és egyetemes művészettel, elsősorban szobrászattal és barokk építészettel fogl. Emlékére az Orsz. M. Régészeti és Művészettörténeti Társulat ~-emlékérmet alapított.

Főbb művei

F. m.: A régi művészetek történetének mai tudományos állása. Budapest,1875
A művészeti és a nem művészeti utánzás. Havi Szemle 1879
Die bildende Kunst in Ungarn und die ungarische Künstler in der Fremde. In: Die moderne Kunst in Ungarn Berlin,1883
Aművészetek története a legrégibb idõktõl napjainkig. Budapest,1885
A nemzeti elem a régi hazai művészetben. Művészi Ipar 1886
A képírás. Athenaeum 1892
Az építészet I. Mátyás király alatt. Budapesti Szemle 1893
Az építészet I. Mátyás királyalatt. In: Akadémiai Értesítõ h.n.,1892
Mantegna. Budapesti Szemle 1901
Az építészet művészi fejlõdése. Budapest,1904
Középkori művészetünk topographiája. Budapest Szemle Budapest,1908
Középkori művészetünk topographiája. Akadémiai Értesítõõ h.n.,1908
Középkori építészetünk topographiája. Budapest Szemle h.n.,1908.

Irodalom

Irod.: Gerevich Tibor:P. Gy. emlékezete. Budapest,1933
P. Gy. irodalmi munkássága. Ars Hungarica h.n.,2001

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013